מטבחים זולים

מטבחים זולים

 במידה ומצאת כי שירות ההתקנה הצפוי לא יישא פרי, חפש שמות של מתקינים ידועים

את החיפוש יש לערוך ברשת האינטרנט. בצע פעולה זו רק כאשר כבר רכשת מטבח מהחברה, ובאינטרנט מצויינת ביקורת שלילית על שירות ההתקנה. במקרה כזה, בקש את הציוד סגור בקרטונים וניילונים, וחפש בעצמך מתקיני צנרות, ארונות ושיש, עמם מומלץ לעבוד.

במאמר זה הוסבר כיצד יש לבצע התקנת מטבחים בטוחה ויעילה. המאמר חולק לכמה מקרים ובהם מקרי קצה כגון חוסר התחייבות לביצוע ההתקנה מטעם החברה, או שירות התקנה לוקה בחסר מצדה. במקרים אלה, עדיף לקבל את הציוד סגור ולא מותקן, ולאתר בעצמך שירות התקנה יעיל באמצעות מנועי חיפוש באינטרנט.